Over de stichting
Stichting CP-Voetbal Vrouwen is op 7 februari 2020 opgericht.

KvK nummer:           77276213

RSIN:                       860956489

 

Rekeningnummer:   NL89 RABO 0351 0226 35

Ten name van:        Stichting CP-Voetbal Vrouwen

 

ANBI
Stichting CPVV is een algemeen nut beogende instelling. Dit betekent dat 90% van onze activiteiten het algemeen belang dienen.Stichting CPVV heeft een ANBI status. De ANBI-status heeft een aantal financiële voordelen. De belangrijkste voor onze inkomsten zijn de volgende:

  • Een ANBI betaalt geen erf- of schenkbelasting
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 

Doelstelling in het kort
Het verbinden van vrouwen in het algemeen en in de voetbalsport in het bijzonder bij wie cerebrale parese of een andere vergelijkbare hersenaandoening is gediagnosticeerd. Stichting CPVV wil daarnaast lokale en (inter)nationale bewustwording creëren omtrent het leven met (deze) beperkingen. Ook de noodzaak van inclusiviteit in het algemeen en de voetbalsport in het bijzonder, het bevorderen van de  lichamelijke, psychische en sociaal-emotionele ontwikkeling bij deze vrouwen en het behartigen van de belangen van deze groep in de samenleving vormen onderdeel van onze doelstelling.

 

Beleidsplan
De inhoud van ons beleidsplan is in hoofdlijnen opgenomen binnen deze website.
Download hieronder het volledige beleidsplan 2020-2023.

CPVV Beleidsplan 2024 2027 Docx Pdf
CPVV Activiteiten 2023 2024 Docx Pdf

Bestuur
Het bestuur van Stichting CPVV bestaat uit

  • Voorzitter:             Peter Kas
  • Secretaris:            Anton Rolfes
  • Penningmeester:  Demko Sloof

 

Naast het bestuur functioneert de stichting met behulp van een werkgroep die uit vrijwilligers is samengesteld. Vrijwilligers zijn heel belangrijk voor Stichting CPVV. Vrijwilligers vormen samen met het bestuur en de werkgroep een netwerk van mensen die ingezet kunnen worden om activiteiten te organiseren.

 

Demko - Peter - Anton

Beloningsbeleid
Bestuursleden, werkgroepleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Er worden geen vacatiegelden betaald. Zowel bestuursleden, werkgroepleden en vrijwilligers hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

 

Financiële verantwoording
Stichting CPVV is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk. Al het geld dat door de stichting wordt ontvangen komt volledig ten goede aan de uitvoering van de doelstelling. De stichting werft middelen in de vorm van sponsoring, donaties, subsidies, bijdragen van vermogensfondsen en crowdfunding.

Download hier de financiële verslaggeving 2020.

Stichting CP Voetbal Vrouwen Balans Jaar 2022 Pdf
PDF – 2,0 KB 53 downloads
Stichting CP Voetbal Vrouwen Winst En Verlies Jaar 2022 Pdf
PDF – 3,1 KB 53 downloads
Stichting CP Voetbal Vrouwen Balans Jaar 2023 Pdf
PDF – 2,0 KB 56 downloads
Stichting CP Voetbal Vrouwen Winst En Verlies Jaar 2023 Pdf
PDF – 2,1 KB 55 downloads

Privacy Policy
Download hier de volledige Privacy Policy 2020.

CPVV Privacy Policy 2024 Pdf