Stichting CP-voetbal vrouwen

 

Contactgegevens

Rembrandtlaan 7

3411 GV  Lopik

info@cpvoetbalvrouwen.nl

Tel. (06) 52 462 123    (Ingrid Hobbel, Penningmeester)

Rekeningnummer:  NL89 RABO 0351 0226 35

Ten name van:       Stichting CP-Voetbal Vrouwen